Share
Строителство на промишлени сгради

Строителство на промишлени сгради
-обект
„Астрал Инженеринг” ООД
гр. Пловдив

Обект: “Автосервиз за електроника и офис сграда, ул. ”Кукленско шосе”, град Пловдив“