Share
Строителство на промишлени сгради

Строителство на промишлени сгради
-обект
„Астрал Инженеринг” ООД
гр. Пловдив

Обект: “Търговска складова база за промишлени стоки и офис, село Брани Поле, Община Родопи“