Share
Строителство на обществени сгради

Строителство на обществени сгради
-обект
„Астрал Инженеринг” ООД
гр. Пловдив

Обект: „Саниране на основната сграда и частична подмяна на дограма в ОУ „ Кочо Честеменски”” Инвеститор: ОУ „ Кочо Честеменски”