Share
Строителство на обществени сгради

Строителство на обществени сгради
-обект
„Астрал Инженеринг” ООД
гр. Пловдив

Обект: ”Строителство на нова ЦДГ „МИР” в УПИ I – 514275, кв.446 – нов, по плана на кв.”Зеленчукова борса”, гр.Пловдив”
Инвеститор: Район Западен, Община Пловдив