Share
Строителство на обществени сгради

Строителство на обществени сгради
-обект
„Астрал Инженеринг” ООД
гр. Пловдив

Обект: ”Основен ремонт и подмяна на дограма, направа на хидроизолация на покрив и саниране на сградата на ЦДГ „Таня Савичева” – град Пловдив” Инвеститор: Община Пловдив