Share
Строителство на обществени сгради

Строителство на обществени сгради
-обект
„Астрал Инженеринг” ООД
гр. Пловдив

Обект: ”Основно обновяване на СОУ ”Св. Св. Кирил и Методий”, село Черна Гора” Инвеститор: Община Братя Даскалови