Стоителство и проектиране на сгради | строителна
фирма „Астрал Инженеринг” ООД гр. Пловдив

Monolit - Responsive Architecture Template
Share

Стоителство и проектиране на сгради | строителна
фирма „Астрал Инженеринг” ООД гр. Пловдив

Строителство на жилищни сгради

Строителство на жилищни сгради -обект
„Астрал Инженеринг” ООД
гр. Пловдив

Обект: „Проектиране и изпълнение на жилищна сграда с офиси, ул. „Борис Сарафов” № 20, град Пловдив”

Стоителство и проектиране на сгради | строителна
фирма „Астрал Инженеринг” ООД гр. Пловдив