Share
Строителство на жилищни сгради

Строителство на жилищни сгради -обект
„АСТРАЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД,
гр. Пловдив

Обект: „Проектиране и строителство на жилищна сграда, ул. „Радецки” №4, град Пловдив”