Share
Строителство на жилищни сгради

Строителство на жилищни сгради -обект
„Астрал Инженеринг” ООД
гр. Пловдив

Обект: „Проектиране и строителство на жилищна сграда, УПИ VI масив 12, местност „Грамадите”, село Белащица, Община Родопи”