Share
Проектиране на промишлени сгради

Проектиране на промишлени сгради
-обект „Астрал Инженеринг” ООД
гр. Пловдив

„Изготвяне на технически проект за обект: „ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПРОМИШЛЕНО ХАЛЕ В АВТОСЕРВИЗ И ДВА СКЛАДА ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, град Пловдив”