Share
Проектиране на промишлени сгради

Проектиране на промишлени сгради
-обект „Астрал Инженеринг” ООД
гр. Пловдив

„Изготвяне на работен проект за обект: „ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ СКЛАДОВА БАЗА В ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СЛАДКАРСКИ И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ, И ПОЛУФАБРИКАТИ, град Пловдив”