Share
Проектиране на промишлени сгради

Проектиране на промишлени сгради
-обект „Астрал Инженеринг” ООД
гр. Пловдив

„Изготвяне на работен проект за обект: „ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ОЦЕТ”, местност Браниполе, Община Родопи”