Share
ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ
-обект „Астрал Инженеринг” ООД
гр. Пловдив

„Изготвяне на технически проект за обект: „Пристрояване и ново триетажно застрояване към НУ „Климент Охридски”, УПИ I-530.945, кв.13-нов, 86 и 87-стар по плана на кв. „Въстанически”-север, ул.”Прилеп” №2, гр.Пловдив”