Share
ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ
-обект „Астрал Инженеринг” ООД
гр. Пловдив

„Изготвяне на идеен и на работен проект за обект: „НОВА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА С БАСЕЙН И ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ, ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩОТО ДВОРНО МЯСТО НА СОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” – СГРАДА 1, ул. „Лютиче” №2, УПИ І –училище, кв.445 по плана на Първа градска част север, град Пловдив”