Share
Проектиране на жилищни сгради

Проектиране на жилищни сгради -обект
„Астрал Инженеринг” ООД
гр. Пловдив

„Проектиране и строителство на жилищна сграда, УПИ III масив 12, местност „Грамадите”, село Белащица, Община Родопи”