Share
Начало

„Астрал Инженеринг” ООД

Строителна фирма от Пловдив

саниране на сгради
01
Строителство и проектиране

„КАЧЕСТВО – В СРОК
И НА РАЗУМНА ЦЕНА”

Фирмата е основана през 2000г. под името „Астрал-Г” ООД, а по-късно е преименувана „Астрал Инженеринг” ООД. Дружеството е регистрирано в Камарата на строителите в България, под номер № І-001044, с протокол 0023/01.02.2008г и е редовен неин член. Основен предмет на дейност е извършване на предпроектни проучвания, цялостно проектиране и строителство на промишлени, административни и жилищни сгради, както и на инфраструктурни обекти.

Компанията разполага с квалифициран инженерно-тенхнически персонал от доказани в областта архитекти и инженери, които са на разположение да консултират и удовлетворят и най-високите изисквания на нашите клиенти при изготвяне на инвестиционни проекти. На разположения са също и 36 работника на постоянен трудов договор и около 20 работника на граждански договори. Всички работници разполагат с необходимата квалификация за извършване на съответните строително монтажни работи, като при нови технологии в областта на строителните дейности, винаги преминават необходимото обучение за повишаване на квалификацията за постигане на максимално качество на работата.

Компанията разполага с лична механизация и оборудване.

Строителна фирма „Астрал Инженеринг” ООД,

02

„КАЧЕСТВО – В СРОК И НА ”РАЗУМНА ЦЕНА

Строителство
03

„Астрал Инженеринг” ООД Проектиране